O NAMA

MESAP logo

Međimurski sajam poduzetništva d.o.o.
za priređivanje sajmova i izložbi

fas fa-home

Marčec Josipa 27
40305 Nedelišće

fas fa-phone-alt
+385 (0)40 822 850
fas fa-fax
+385 (0)40 822 851
fas fa-envelope-open-text
mesap@mesap.hr
fas fa-globe
https://mesap.hr
Međimurski sajam poduzetništva – MESAP – je društvo s ograničenom odgovornošću za priređivanje sajmova i izložbi , te ostale poslovne aktivnosti. Prva sajamska priredba organizirana je od 18. do 20.06.1999. godine uz podršku Općine Nedelišće, Udruge poduzetnika i obrtnika Općine Nedelišće i Međimurske županije.

Već 2003. godine osnovana je tvrtka MESAP d.o.o. s temeljnim kapitalom od 200.000,00 kuna. Struktura vlasništva pri osnivanju : Općina Nedelišće 60 % , a MPC – Međimurski poduzetnički centar d.o.o. 40 %. Vlasnik MPC-a bila je Međimurska županija.

Od tog trenutka sajam se ubrzano razvija, a 2006. godine dolazi do promjene u odnosima vlasničkih udjela, pa tada Općina Nedelišće prodaje 20 % svojih udjela Međimurskoj županiji. U tijeku 2007. godine izgrađena je sajamska dvorana od 2.500 m2 izložbenog i poslovnog prostora. Izgradnjom dvorane omogućeno je podizanje kvalitete izlaganja i poslovanje kroz čitavu godinu.

Sajamski prostor MESAP-a nalazi se u Općini Nedelišće, nadomak Čakovca i Varaždina.
S dobrom prometnom povezanošću i komunalnim uređenjem, te sajamskom dvoranom, MESAP je postao moderan sajamski centar. Na raskršću putova koji vode prema Zagrebu, Budimpešti, Mariboru i Grazu, te Koprivnici i Osijeku, udaljen od granice sa Slovenijom 4 km, s Mađarskom 25 km i Austrijom 70 km, MESAP je smješten u centar prometnih i gospodarskih tokova.

Svojom prepoznatljivošću u široj regiji MESAP je svojevrsni međimurski brand.
MEĐIMURSKI SAJAM PODUZETNIŠTVA društvo s ograničenom odgovornošću
Skraćeni naziv: MESAP d.o.o.
Djelatnost Društva: Organiziranje sajmova i izložbi
Sjedište društva: Marčec Josipa 27 , HR-40305 Nedelišće
OIB: 54769405179 MB: 1694499
Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu br. Tt – 03 / 56 -2 – od 16.01.2003.
Poslovni račun: Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR 89 2340 0091 1160 2126 3
Temeljni kapital: 3.400.000,00 kuna
Međimurska županija 60 % 2.040.000,00 kuna
Općina Nedelišće 40 % 1.360.000,00 kuna
Članovi Skupštine
Matija Posavec , mag.ing. župan Međimurske županije
Nikola Novak, mag.oec. načelnik Općine Nedelišće
   
Članovi Nadzornog odbora
Ivan Frlin predsjednik
Tomica Novak zamjenik predsjednika
Alenka Sabol član
Ivan Krištofić član
Mladen Obadić član
   
Uprava Društva
Tonka Rajter, struč.spec.oec. direktor

Interni akti

Etički kodeks Međimurskog sajma poduzetništva MESAP d.o.o.

Natječaji